دات نت نیوک
آ.غ، ارومیه، خیابان حسنی برج آسمان،طبقه همکف،پلاک 41
989120791060+4433822244+
لیست همه دوره ها
مدیریت HSE در پروژه ها

مدیریت HSE در پروژه ها

دوره ها،دوره های HSE-MS
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE-MS

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ...

دوره ها،دوره های HSE-MS
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی،بهدا...

دوره ها،دوره های HSE-MS
کمک های اولیه پیشرفته

کمک های اولیه پیشرفته

دوره ها،کمکهای اولیه
اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل

اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل

دوره ها،پدافند غیرعامل
مبانی پدافند غیرعامل

مبانی پدافند غیرعامل

دوره ها،پدافند غیرعامل
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

دوره ها،ایمنی مواد غذایی
تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت ایمنی مواد غذایی 22000ISO

تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت ایمنی مواد غذایی ...

دوره ها،ایمنی مواد غذایی